Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A. Các máy cơ đơn giản đều cho ta lợi về công. B. Các máy cơ đơn giản có thể cho ta lợi cả về F v

Question

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A. Các máy cơ đơn giản đều cho ta lợi về công. B. Các máy cơ đơn giản có thể cho ta lợi cả về F và s. C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. D. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về F hoặc s.

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-07-30T22:02:40+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:04:25+00:00

  Đáp án:

  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

  A. Các máy cơ đơn giản đều cho ta lợi về công.

  B. Các máy cơ đơn giản có thể cho ta lợi cả về F và s.

  C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

  D. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về F hoặc s.

  Giải thích các bước giải:

   Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực nhưng không cho ta lợi về công.

  0
  2021-07-30T22:04:29+00:00

  Chọn C.

  Dựa vào định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

  XIN HAY NHẤT 

  CHÚC EM HỌC TỐT 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )