Chọn câu trả lời không đúng. A. Có thể có công cơ học khi tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật không thực hi

Question

Chọn câu trả lời không đúng.
A. Có thể có công cơ học khi tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển
B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật không thực hiện công
C. Công cơ học là công của lực
D. Công cơ học phụ thuộc vào lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-02T11:45:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:47:23+00:00

  Đáp án không đúng:

  B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật không thực hiện công

  Đó là vì lực hút có tác dụng vào vật và làm cho vật dịch chuyển chính là rơi

  Cho nên đáp án B là sai

   

  0
  2021-08-02T11:47:35+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  $A=F.S$

  Công phụ thuộc vào lực tác dụng và quãng đường vật đi được 

  đáp án sai:

  B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật không thực hiện công

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )