Chọn chất thích hợp và cân bằng các phản ứng hóa học sau và cho biết thuộc loại phản ứng hóa học gì ? a/ Al+O2->……… b/ ……..+O2-> CuO c/ KC

Question

Chọn chất thích hợp và cân bằng các phản ứng hóa học sau và cho biết thuộc loại phản ứng hóa học gì ? a/ Al+O2->………
b/ ……..+O2-> CuO
c/ KClO3->……..+O2
d/ KMnO4->…………+……………..+………….
Hứa sẽ vote 5*

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-11-27T07:52:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T07:54:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 4Al + 3O2 → 2Al2O3 phản ứng hóa hợp

  b) 2Cu + O2→ CuO phản ứng hóa hợp

  c/ 2KClO3->2KCl+3O2 phản ứng phân hủy

  d/ 2KMnO4-> KMnO4+ MnO2+ O2 phản ứng phân hủy

  0
  2021-11-27T07:54:43+00:00

  Nhớ vote và cảm ơn nhé bn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )