Chọn đáp án đứng và giải thích hộ mình với! 45. I have ever told you he _______ unreliable. A. is B. were C. had been D. would be

Question

Chọn đáp án đứng và giải thích hộ mình với!
45. I have ever told you he _______ unreliable.
A. is B. were C. had been D. would be

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-08-16T16:48:26+00:00 2 Answers 909 views 0

Answers ( )

  2
  2021-08-16T16:49:31+00:00

  45. I have ever told you he _______ unreliable.

  A. is

  B. were

  C. had been

  D. would be

  *Trong câu gián tíếp, nếu vế trước của câu chia ở các thì hiện tại “have ever told” thì vế đằng sau ko cần lùi thì

  *Nghĩa: Tôi đã từng nói vói bạn là anh ta ko đáng tin tưởng

  xin ahy nhất ạ!

  0
  2021-08-16T16:49:57+00:00

  45. A ( vì đây là câu gián tiếp mà vế trước các câu gián tiếp được chia ở các thì hiện tại thì vế sau không cần lùi thì )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )