Chọn đáp án sai ? A. tại 1 vị trí xác định trên trái đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cungfmootj gia tốc g B. trong chuyển động nhanh d

Question

Chọn đáp án sai ?
A. tại 1 vị trí xác định trên trái đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cungfmootj gia tốc g
B. trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc cùng dấu với vận tốc v0
C. gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi
D. chuyển động rơi tự do là chuyển dộng thẳng chậm dần đều

in progress 0
Clara 7 ngày 2021-12-07T23:08:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:09:30+00:00

  Đáp án:

  D. chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần đều

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-07T23:09:59+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )