Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ … Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh; rồi từ Mê Linh tiến đánh xuống cổ loa và luy lâu … h

Question

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ …
Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh; rồi từ Mê Linh tiến đánh xuống cổ loa và luy lâu … hoảng hốt phải bỏ thành cắt tóc, cạo râu chạy về Nam Hải ( Quảng Đông Trung Quốc)
A.Trần Bá Tiên B.Tô Định C.Tiêu Tư D.Lý Phật Tử

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-10T04:26:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T04:27:58+00:00

  Chọn B.Tô Định

  (chắc chắn đúng nhé)

  0
  2021-10-10T04:28:27+00:00

  Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh; rồi từ Mê Linh tiến đánh xuống cổ loa và luy lâu … hoảng hốt phải bỏ thành cắt tóc, cạo râu chạy về Nam Hải ( Quảng Đông Trung Quốc)
  A.Trần Bá Tiên        B.Tô Định          C.Tiêu Tư          D.Lý Phật Tử

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )