Chọn từ phát âm khác A. tables B. lamps C.streets D. lakes Gạch chân chứ s nha

Question

Chọn từ phát âm khác
A. tables B. lamps C.streets D. lakes
Gạch chân chứ s nha

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-24T20:54:32+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:55:52+00:00

  A. tables /z/B. lamps /s/C.streets/s/ D. lakes/s/

  0
  2021-08-24T20:56:23+00:00

  A. tables B. lamps C.streets D. lakes

  những âm kia phất âm là S

  còn a phất âm là ZZ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )