choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others A .beach_es_ B . go_es_ C . watch_es_ D .

Question

choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others
A .beach_es_ B . go_es_ C . watch_es_ D . wash_es_

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-11-30T14:11:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:13:01+00:00

  B. goes

  Vì đáp án A, B, C trước âm es đều là ch, sh nên đọc là chít hoặc sít.

  Riêng đáp án B trước âm es không có chữ ch, sh nên âm “es” được phát âm là ”z”.

  0
  2021-11-30T14:13:33+00:00

  *So sánh phát âm :

  A. beaches. 

  /iz/ : c,x,s,ss,ch,sh,ge.

  Nên beaches sẽ được phát âm là /beachiz/

  B. goes.

  /z/ : b,g,d,l,m,n,ng,r,ve,y và nguyên âm o,u,a,i,e.

  Nên goes sẽ được đọc là /goz/

  C. watches.

  Phát âm : /watchiz/

  D. washes

  Phát âm : /washiz/

  *ta chọn B. goes.

                       chúc bạn học tốt !~~~~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )