Chủ đề 1 a,cuối thế kỷ 19 xã hội Pháp được chia thành mấy đẳng cấp? b, trong Cách mạng tư sản Pháp đã thông qua văn kiện nào? c, sự kiện nào đánh dấu

Question

Chủ đề 1
a,cuối thế kỷ 19 xã hội Pháp được chia thành mấy đẳng cấp?
b, trong Cách mạng tư sản Pháp đã thông qua văn kiện nào?
c, sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao?
d, cách mạng tư sản Pháp bùng nổ bằng sự kiện nào?
e, cách mạng tư sản Anh xuất hiện tầng lớp mới nào?
g, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bùng nổ bởi nguyên nhân nào?( Nguyên nhân sâu xa nào ? Nguyên nhân trực tiếp nào?)
h, Nêu tính chất của cuộc chiến của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
i, Nêu những nét chính trị về tình hình kinh tế , chính trị- xã hội và tư tưởng nước Pháp trước Cách mạng tư sản, nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng này là gì?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-09T14:19:23+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:21:01+00:00

  a; Tăng lữ,quý tộc và đẳng cấp thứ 3

  b;

  c;Sác Lơ I bị xử tử,nền cộng hòa được thành lập

  d;Ngày 14-7-1789, đông đảo quần chúng nhân dân được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti- tượng trưng cho uy quyền của chế độ phong kiến chuyên chế. Sự kiện này đã mở đầu cho thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản cuối thế kỉ XVIII.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )