Chủ ngữ của câu chiếc bàn đập lúa làm bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ

Question

Chủ ngữ của câu chiếc bàn đập lúa làm bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ

in progress 0
Audrey 9 phút 2021-09-15T09:22:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:24:15+00:00

  Chiếc bàn đập lúa / làm bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ.

       CN                                                  VN

  Học tốt!!!!!!

  $@Soccuksuk$

  Mik xin hay nhất cho nhóm ạ!

  0
  2021-09-15T09:24:37+00:00

  Chiếc bàn đập lúa / làm bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ.

          CN                                           VN

  ⇒ Chủ ngữ là: Chiếc bàn đập lúa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )