Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ C

Question

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở đâu?
A. Thành lập Mặt trận Việt Minh.
B. Đọc Tuyên ngôn độc lập.
C. Lễ mừng Liên hiệp quốc gia.
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

in progress 0
Emery 7 ngày 2021-12-02T19:28:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:30:11+00:00

  Câu nói “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân” nằm trong bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ mừng Liên hiệp quốc gia (5/1/1946) do các Phật tử trong Hội Phật giáo cứu quốc tổ chức để cầu nguyện cho nền độc lập của nước Việt Nam.

  Chọn câu C.

  0
  2021-12-02T19:30:24+00:00

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )