Chú Tư thả cá một khu đầm hình thoi có chu vi 2km. Đường chéo nhỏ bằng 3/4 đường chéo lớn bằng 6/5 cạnh của hình thoi. Trung bình cứ 1 hm vuông đầm th

Question

Chú Tư thả cá một khu đầm hình thoi có chu vi 2km. Đường chéo nhỏ bằng 3/4 đường chéo lớn bằng 6/5 cạnh của hình thoi. Trung bình cứ 1 hm vuông đầm thu đc 15 tấn cá . Hỏi chú Tư hoạch được bao nhiêu tấn cá trên khu đầm đó?

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-08T07:33:43+00:00 1 Answers 173 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:35:34+00:00

  Đáp án: 2025 tấn cá

  Giải thích các bước giải:

  2km = 200 dam

  Chiều dài 1 cạnh khu đầm hình thoi là:

  200 : 4 = 50 ( dam ), ( 4 là số cạnh mà hình thoi có)

  Chiều dài của đường chéo lớn là:

  50 : 6/5 = 60 ( hm )

  Chiều dài của đường chéo bé là:

  60 : 3/4 = 45 ( dam )

  Diện tích khu đầm là:

  45 x 60 : 2 = 1350 ( dam2 ) = 135 ( hm2 )

  Chú Tư thu hoạch được là:

  135 : 1 x 15 = 2025 ( tấn cá )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )