Chu vi của miếng bìa hình vuông là 16/5. Vậy diện tích miếng bìa hình vuông đó là bao nhiêu

Question

Chu vi của miếng bìa hình vuông là 16/5. Vậy diện tích miếng bìa hình vuông đó là bao nhiêu

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-29T11:17:08+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:18:51+00:00

  Cạnh hình vuông là:

  16/5÷4=4/5(m)

  Dt hình vuông là :

  4/5×4/5=16/25(m2,….)

  Đ/S:16/25m2….

   

  0
  2021-07-29T11:18:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chu vi của miếng bìa hình vuông là 16/5. Vậy diện tích miếng bìa hình vuông đó là bao nhiêu
  cạnh hình vuông là
  `16/5:4=4/5`
  diện tích miếng bìa hình vuông đó là 
  `4/5.(4/5)=16/25`(đơn vị diện tích)
  dấu . là nhân nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )