chu vi của một hình chữ nhật là 96 cm . chiều rộng bằng 4/5 chiều dài . tính diện tích hình chữ nhật đó

Question

chu vi của một hình chữ nhật là 96 cm . chiều rộng bằng 4/5 chiều dài . tính diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-08T17:39:21+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:40:50+00:00

  nửa chu vi hình chữ nhật đó là

  96:2=48(cm )

  tổng số phần bằng nhau

  4+5=9 (phần)

  chiều dài hình chữ nhật là

  48:9×5=27(cm) (vì là toán thực tế ko có số thập phân nên mik làm tròn)

  chiều rộng hình chữ nhật

  48-27=21(cm)

  diện tích hình chữ nhật là

  27 ×21=567 cm

  0
  2021-09-08T17:41:02+00:00

  Đáp án: nửa chu vi hcn đó là 96/2=48cm ,sau đó vẽ sơ đồ

  tổng số phần bằng nhau là 4+5=9phan

  chiều dài hcn là 48/9*5=dư

  chiều rộng hcn là 48/9*4

  diện tích hcn là dài*rộng

  Đ/S

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )