chức năng cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền XHCNVN là:

Question

chức năng cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền XHCNVN là:

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-07-15T11:31:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:32:21+00:00

  Với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng xã hội là thuộc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất.

  0
  2021-07-15T11:32:49+00:00

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có hai chức năng cơ bản, đó là:

  + Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  + Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Trong hai chức năng trên, chức năng nào cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của nhân dân là quan trọng nhất.

  Bởi, từ thực tế ai cũng nhận thấy rằng: Khi đất nước đã vào thời bình, việc quan trọng nhất của nhà nước đó chính là làm êm dân, làm cho dân đồng lòng, thống nhất. Vậy muốn “lấy lòng dân” thì phải đảm bảo được quyền sống tốt nhất cho nhân dân. Từ đó, nhân dân mới thán phục và đi theo sự hướng dẫn, lãnh đạo của cấp trên. Khi dân đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước. Hơn nữa, như Lê – Nin đã khẳng định chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xây dựng, chứ chưa phảo là đích thân việc xây dựng”.

  ko ngắn đâu bạn mik chép trong sách GDCD 11 TRANG 73 – 80 MÀ ωω

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )