chức năng của arn là j vậy mọi người (sinh học 9)???

Question

chức năng của arn là j vậy mọi người (sinh học 9)???

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-19T19:58:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:00:01+00:00

  Arn thông tin: mang thông tin di truyền từ adn đến riboxom

  Arn vận chuyển:mang aa tương ứng với riboxom

  Arn riboxom: thành phần cấu tại riboxon

   

  0
  2021-11-19T20:00:38+00:00

  Chức năng là:

  ARN thông tin: truyền đạt thông tin di truyền từ ADN (gen cấu trúc) tới ribôxôm.

  ARN vận chuyển: vận chuyển aa tương ứng tới ribôxôm (nơi tổng hợp protein).

  ARN ribôxôm: thành phần cấu tạo nên ribôxôm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )