Chức năng của protein histon và phi histon trong việc duy trì cấu trúc NST và giúp NST thực hiện chức năng

Question

Chức năng của protein histon và phi histon trong việc duy trì cấu trúc NST và giúp NST thực hiện chức năng

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-07-11T00:57:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:59:15+00:00

  + Cấu trúc siêu hiển vi của NST : NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin (histôn và phi histôn) .

  + Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nuclêôxôm.

  +Mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh bởi  $1$ $\frac{3}{4}$ vòng ADN tương ứng với 146 cặp nuclêôtit

  Như vậy vai trò của protin histon là giữa vững cấu trúc xoắn $1$ $\frac{3}{4}$ 

  0
  2021-07-11T00:59:41+00:00

  +các cấu trúc của NST:NST được cấu tạo từ ADN và protenin

  +đơn vị cấu tạo ra NST là nucleoxom

  +nucleoxom gồm 8 phân tử của protenin được quấn bởi 1$\frac{3}{4}$ vòng ADN với 146 cặp nucleoxom

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )