chứng minh 1 tâm giác có hai đường trung tuyến là tâm giác cân

Question

chứng minh 1 tâm giác có hai đường trung tuyến là tâm giác cân

in progress 0
Anna 3 giờ 2021-09-15T20:06:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:07:32+00:00

  @SANGOFFICIAL

  Giả sử tam giác ABC có 2 đường trung tuyến BM và CN gặp nhau ở H

  ⇒ H là trong tâm của tam giác⇔ HB=BM ; HC = CN

  Mà BM cắt CN tại H nên HB = HC

  ⇒ Tam giác HBC cân tại H

  BCN= CBM ( BC là cạnh chung CN = BM )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )