Chứng minh 1đvC=1/N gam (N là số Avogadro)

Question

Chứng minh 1đvC=1/N gam (N là số Avogadro)

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-08-22T02:10:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:12:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có $\frac{1}{N}$ = $\frac{1}{6×10^{23} }$ =$\frac{1}{6}$ ×$\frac{1}{ 10^{23}}$ =$0,166×$$\frac{1}{ 10^{23}}$ $(1)$ 

  $1 đvC$=$m$×$\frac{1}{12}$ =$0,166$×$\frac{1}{10^{23} }$ $(2)$

  Từ (1) và (2) ⇒ $1đvC=1/N$

  0
  2021-08-22T02:12:27+00:00

  1 đvC = 1/12 khối lượng nguyên tử Cacbon
  mà 1 mol (hay N nguyên tử C) có khối lượng là 12g
  nên 1 nguyên tử C có khối lượng là 12/N gam
  => 1đvC = (1/12) . (12/N) = 1 / N (gam)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )