Chứng minh $x^{2}$ $+$ $2$$x$ $+$ $2$ vô nghiệm

Question

Chứng minh $x^{2}$ $+$ $2$$x$ $+$ $2$ vô nghiệm

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-16T04:32:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:34:06+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Cho `x^{2}+2x+2=0`

  `=>(x^{2}+2x+1)+1=0`

  `=>(x^{2}+x)+(x+1)=-1`

  `=>x(x+1)+(x+1)=-1`

  `=>(x+1)(x+1)=-1`

  `=>(x+1)^{2}=-1` ( Vô lí . Vì `(x+1)^{2}≥0∀x` )

  Vậy đa thức trên vô nghiệm

  0
  2021-08-16T04:34:08+00:00

  `x^2+2x+2`

  `=x^2+x+x+1+1`

  `=x(x+1)+(x+1)+1`

  `=(x+1)^2+1≥1>0`

  `⇒x^2+2x+2>0`

  `⇒`vô nghiệm vì ko có nghiệm nào của` x `để đa thức` =0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )