Chứng minh (4n + 7)^2 – 49 chia hết cho 8 với mọi giá trị n là số nguyên

Question

Chứng minh (4n + 7)^2 – 49 chia hết cho 8 với mọi giá trị n là số nguyên

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-17T18:31:28+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:33:06+00:00

  ( 4n+7)²-49

  = 16n²+56n+49-49

  = 8.( 2n²+7n)⋮ 8

  Đpcm

   

  1
  2021-07-17T18:33:17+00:00

  (4n+7)²-49

  =(4n+7+7)(4n+7-7)

  =(4n+14).4n

  =2(2n+7).4n

  =8n(2n+7)$\vdots$8∀n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )