chứng minh 7^2009+2^2009+1^2018 chia hết cho 10

Question

chứng minh 7^2009+2^2009+1^2018
chia hết cho 10

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-11-03T12:34:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:36:00+00:00

  Đáp án:

   Chia hết cho 10

  Giải thích các bước giải:

   7^2009=7^4×502+1=7^4×502=[…..1]x[….7]=[…7]

  ⇒2^2009=2^4×502+1=2^4×502=[…..6]x[……2]=[..2]

  ⇒1^2018=1

  ⇒[…7]+[…2]+1=….0 chia hết cho 10

    Vậy 7^2009+2^2009+1^2018 chia hết cho 10

  5 sao + ctlhn plsss

  0
  2021-11-03T12:36:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   7^2009=7^4×502+1=7^4×502=[…..1]x[….7]=[…7]

  2^2009=2^4×502+1=2^4×502=[…..6]x[……2]=[..2]

  1^2018=1

  =>[…7]+[…2]+1=….0 chia hết cho 10

  => 7^2009+2^2009+1^2018 chia hết cho 10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )