Chứng minh $a^2+b^2\ge 2ab$ Dấu bằng xảy ra khi nào ?

Question

Chứng minh $a^2+b^2\ge 2ab$
Dấu bằng xảy ra khi nào ?

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-07-11T00:42:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:44:10+00:00

  ta có :

  `(a-b)^2≥0` 

  `⇔a^2+b^2-2ab≥0`

  `⇔a^2+b^2≥2ab`

  `”=”`xẩy ra khi :
  `a=b`

   

  0
  2021-07-11T00:44:23+00:00

  Đáp án:

  Theo đề ta có : 

  `a^2` + `b^2` ≥ `2ab` 

  ⇔ `a^2` + `b^2` – `2ab` ≥ `0` 

  ⇔ `( a – b)^2` ≥ `0` `Đúng`

  Dấu ”=” xảy ra khi : 

  $\text{a = b}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )