Chứng minh a^3+b^3 chia hết cho 3 Cho biết (a+b) chia hết cho 3

Question

Chứng minh a^3+b^3 chia hết cho 3
Cho biết (a+b) chia hết cho 3

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-07-09T22:43:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:44:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)`

  Vì `a+b\vdots3`

  `=>(a+b)(a^2-ab+b^2)\vdots3`

  `=>a^3+b^3\vdots3(dpcm)`

  0
  2021-07-09T22:45:10+00:00

  Đáp án:

   ta có: `a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)`

  do `a+b` chia hết cho `3`

  ⇒`(a+b)^3` chia hết cho `3` và `3ab(a+b)` chia hết cho `3`

  `⇒a^3+b^3` chia hết cho `3` `(đpcm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )