Chứng minh bất đẳng thức: ( a+ b +c )( $\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ + $\frac{1}{c}$ ) ≥ 9

Question

Chứng minh bất đẳng thức:
( a+ b +c )( $\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ + $\frac{1}{c}$ ) ≥ 9

in progress 0
Rylee 4 tháng 2021-08-19T18:58:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:59:54+00:00

  Đáp án:

  `(a+b+c)(1/a+1/b+1/c)>=9` 

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng bất đẳng thức AM – GM

  Ta có:

  `(\sum a)(\sum \frac{1}{a})=3+\sum_{sym}^{}\frac{a}{b}>=3+2+2+2=9` (đpcm)

  Đẳng thức xảy ra khi `a=b=c`

  Cách khác:

  Áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz

  Ta có:

  `(\sum a)(\sum \frac{1}{a})>=(\sum a)(\frac{9}{\sum a})=9`

  Đẳng thức xảy ra khi `a=b=c`

  Sửa đề:

  Cho các số thực dương `a,b,c`

  Chứng minh `(a+b+c)(1/a+1/b+1/c)>=9`

  0
  2021-08-19T19:00:19+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Bổ sung đề: `a;b;c` là `3` số thực.`a;b;c>0`

  `a+b+c=1`

  Ta có:

  `1/a+1/b+1/c`

  `=1.(1/a+1/b+1/c)`

  `=(a+b+c).(1/a+1/b+1/c)`

  `=1+a/b+a/c+b/a+1+b/c+c/a+c/b+1`

  `=(1+1+1)+(a/b+b/a)+(a/c+c/a)+(b/c+c/b)`

  `=3+(a/b+b/a)+(a/c+c/a)+(b/c+c/b)`

  Vì `a;b;c>0` nên áp dụng bất đẳng thức `Côsi` ta có:

  `a/b+b/a≥2\sqrt{a/(b).(b)/a}=2`

  `a/c+c/a≥2\sqrt{a/(c).(c)/a}=2`

  `b/c+c/b≥2\sqrt{b/(c).(c)/b}=2`

  `\to (a/b+b/a)+(a/c+c/a)+(b/c+c/b)≥2+2+2=6`

  `\to 3+(a/b+b/a)+(a/c+c/a)+(b/c+c/b)≥6+3=9`

  `\to (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)≥9`

  `\to đpcm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )