Chứng minh bất đẳng thức bc/a +ca/b + ab/c >=a+b+c

Question

Chứng minh bất đẳng thức bc/a +ca/b + ab/c >=a+b+c

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-08-09T23:06:04+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:07:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tương đương b/a+c/a+c/b + a/b+ a/c+ b/c

  =) áp dụng bđt cô-si cho từng cái có thể giảm ước trong căn, rồi cộng vế phái với vế phải vế trái với trái

  =) dấu = xảy ra khi a=b=c 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )