Chứng minh biểu thức (1+sin2a) /cos2a=(1+tana)/(1-tana)

Question

Chứng minh biểu thức (1+sin2a) /cos2a=(1+tana)/(1-tana)

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-28T20:29:15+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:30:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $\dfrac{1+\tan a}{1-\tan a}$

  $=\dfrac{1+\dfrac{\sin a}{\cos a}}{1-\dfrac{\sin a}{\cos a}}$

  $=\dfrac{\cos a+\sin a}{\cos a-\sin a}$

  $=\dfrac{(\cos a+\sin a)^2}{(\cos a-\sin a)(\cos a+\sin a)}$

  $=\dfrac{\cos^2a+\sin^2a+2\cos a\sin a}{\cos^2a-\sin^2a}$

  $=\dfrac{1+\sin2a}{\cos2a}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )