Chứng minh biểu thức: A. 4(sin^6 x + cos^6 x) = 4 – 3sin^ 2x

Question

Chứng minh biểu thức:
A. 4(sin^6 x + cos^6 x) = 4 – 3sin^ 2x

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-09-25T14:48:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:49:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $VT=4(\sin^6x+\cos^6x)\\
  =4\left [(\sin^2x+\cos^2x)^3-3\sin^4x\cos^2x-3\sin^2x\cos^4x  \right ]\\
  =4\left [1-3\sin^2x\cos^2x(\sin^2x+\cos^2x)  \right ]\\
  =4(1-3\sin^2x\cos^2x)\\
  =4-12\sin^2x\cos^2x\\
  =4-12.\dfrac{1}{4}\sin^22x\\
  =4-3\sin^22x$

  Sửa $4-3\sin^2x$ thành $4-3\sin^22x$ mới đúng nha

  0
  2021-09-25T14:49:36+00:00

  Không CM được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )