Chứng minh biểu thức A không phụ thuộc vào biến x A= (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)

Question

Chứng minh biểu thức A không phụ thuộc vào biến x
A= (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-05T16:28:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:29:01+00:00

  A= (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)

  =6x²+33x-10x-55-(6x²+14x+9x+21)

  =6x²+33x-10x-55-6x²-14x-9x-21

  =-76

  Vậy giá trị của A không phụ thuộc vào giá trị của biến x

  (Học tốt nhé!)

  0
  2021-08-05T16:29:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A=(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)

  =6x$^{2}$+33x-10x-55-(6x$^{2}$+14x+9x+21)

  =6x$^{2}$+23x-55-6x$^{2}$-23x-21

  =-55-21=-76

  =>A không phụ thuộc vào x (không còn x nữa)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )