Chứng minh các dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Question

Chứng minh các dấu hiệu nhận biết hình bình hành

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-23T03:41:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:42:35+00:00

  Đáp án: có 2 cạnh bên song song và băng nhau, 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, 2 góc đối bằng nhau

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-23T03:43:02+00:00

  Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt

  Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

  Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

  Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.

  Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

  Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )