Chứng minh các định lý sau bằng phương pháp phản chứng: a) một tam giác không phải là tam giác đều thì nó có ít nhất một góc nhỏ hơn 60 độ.

Question

Chứng minh các định lý sau bằng phương pháp phản chứng:
a) một tam giác không phải là tam giác đều thì nó có ít nhất một góc nhỏ hơn 60 độ.

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-08-17T04:50:50+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:52:25+00:00

  Tam giác đều có 3 góc bằng 60 độ

  Nếu là tam giác vuông thì có một góc bằng 90 độ và một góc bằng 60 độ thì góc còn lại bằng 30 độ

   

  0
  2021-08-17T04:52:42+00:00

  Đáp án:

  Giả sử cả ba góc lớn hơn hoặc bằng 60o và không có 2 góc nào đồng thời bằng 60o

  Tổng các góc sẽ lớn hơn 180o

  Vậy có ít nhật một góc nhỏ hơn 60o

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )