chứng minh các p/số sau là p/số tối giản vs mọi số nguyên n: A=12n+1/30n+2

Question

chứng minh các p/số sau là p/số tối giản vs mọi số nguyên n: A=12n+1/30n+2

in progress 0
Abigail 17 phút 2021-10-05T12:15:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T12:17:27+00:00

  Gọi `\text{d} = \text{ƯCLN} (12n+1 ; 30n+2)`

  $\begin{cases} 12n+1 \vdots d \\ 30n+2 \vdots d \end{cases}$

  $\begin{cases} 60n +5 \vdots d \\60n+4 \vdots d \end{cases}$

  `=> (60n+5) – (60n+4) \vdots d`

  `=> 1 \vdots d`

  `=> \text{d} = ± 1`

  Vậy ` A = {12n+1}/{30n+2}` là phân số tối giản .

  0
  2021-10-05T12:17:49+00:00

  Gọi ` ƯC(12n+1; 30n+2) = d` ta có

  ` 12n+1 \vdots d ; 30n +2 \vdots d`

  ` => 5(12n+1) \vdots d ; 2(30n+2) \vdots d`

  ` => 60n + 5 \vdots d ; 60n +4 \vdots d`

  ` => (60n+5)- (60n+4) \vdots d`

  ` => 1 \vdots d`

  ` => d \in{1;-1}`

  Vì ước của ` 12n+1` và `30n+2` bằng `1` hoặc `-1` nên p/s ` A = (12n+1)/(30n+2)` tối giản 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )