Chứng minh cảnh quan của Châu Á có sự phân hóa rất đa dạng. Giải thích vì sao có sự phân hóa đó?

Question

Chứng minh cảnh quan của Châu Á có sự phân hóa rất đa dạng. Giải thích vì sao có sự phân hóa đó?

in progress 0
Maria 47 phút 2021-10-08T07:03:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:04:39+00:00

  Cảnh quan thiên nhiên ở Châu Á phân hóa đa dạng có nhiều cảnh quan như :

  – Rừng lá kim

  – Rừng nhiệt đới ẩm 

  – Rừng cận nhiệt

  – Thảo nguyên , núi cao , hoang mạc , …..

  Vì : do sự phân hóa đa dạng của các đới khí hậu nên Châu Á mới có sự phân hóa đa dạng về cảnh quan thiên nhiên

  Chúc bạn học tốt nhé !!! ????

  0
  2021-10-08T07:05:01+00:00

  Cảnh quan châu Á có sự phân hóa rất đa dạng: 

  +Rừng lá kim

  +Rừng cận nhiệt

  + Rừng nhiệt đới ẩm

  + Thảo nguyên, núi cao, sa mạc

  Do: Sự phân hóa đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )