chứng minh chính sách thống trị và bóc lột của thực dân anh tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở ấn độ đầu tk XX

Question

chứng minh chính sách thống trị và bóc lột của thực dân anh tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở ấn độ đầu tk XX

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-02T15:31:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:32:43+00:00

  Những tác động của thực dân anh tác dộng lên là

  +Anh đã áp dụng chính sách “chia để trị”,”dùng người Ấn trị người Ấn”

  +Thực hiện chính sách ngu dân 

  +Bóc lột của cải, tài nguyên

  +Đời sống nhân dân cơ cực

  +Thi hành nhiều biện pháp dã man

  0
  2021-09-02T15:32:54+00:00

  Đây là ý kiến của mik

  Những tác động của thực dân anh tác dộng lên là

  +Anh đã áp dụng chính sách “chia để trị”,”dùng người Ấn trị người Ấn”

  +Thực hiện chính sách ngu dân trong lĩnh vực tôn giáo.

  +Tận lực vơ vét, bóc lột người dân, biến Ấn Độ thành nơi tiêu thụ hàng hóa.

  +Thực dân Anh thi hành chính sách bóc lột nặng nề, chỉ trong vòng 25 năm

  +Chỉ huy Anh bắt giam những người lính có tư tưởng chống Anh.

  —–>Đời sống nhân dân bần cùng và chết đói …

  Vì những lí do trên nên giải phóng dân tộc ở Ấn Độ diễn ra bùng nổ

  Hay nhất nha

  Học tốt nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )