Chứng minh đa thức `x^{2}+2x+3` vô nghiệm Làm chi tiết, không tắt nha

Question

Chứng minh đa thức `x^{2}+2x+3` vô nghiệm
Làm chi tiết, không tắt nha

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-05T12:44:15+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T12:45:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $x^{2}+2x+3=0$

  $⇔x^{2}+x+x+1+2=0$

  $⇔x.(x+1)+(x+1)=-2$

  $⇔(x+1).(x+1)=-2$

  $⇔(x+1)^{2}=-2$

  Vậy đa thức vô nghiệm

  0
  2021-10-05T12:45:57+00:00

  $x^2 + 2x + 3$

  $ = x^2 + 2x + 1 + 2$

  $ = x^2 + x + x + 1+  2$

  $ = x(x+1) + (x+1) + 2$

  $ = (x+1)(x+1) + 2$

  $ = (x+1)^2 + 2$

  Ta có 

  $ (x+1)^2 \geq 0$ nên $   (x+1)^2 + 2 \geq 2 $

  $ =>   (x+1)^2 + 2 >0 $

  Vì đa thức trên $>0$ nên vô nghiệm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )