chứng minh đoạn trích nước đại việt ta(bình ngô đại cáo nguyễn trãi) có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc

Question

chứng minh đoạn trích nước đại việt ta(bình ngô đại cáo nguyễn trãi) có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-17T02:06:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:07:59+00:00

  Bình Ngô đại cáo(1428) là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt.  Đây là áng văn yêu nước, là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang. Mà Bình Ngô Đại cáo cũng vậy, tác phẩm được viết ra nhằm khẳng định độc lập, chủ quyền, tuyên bố thắng lợi, tuyên bố hòa bình. Sau khi quân ta đại thắng giặc Minh, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Đại cáo bình Ngô để bố cáo với nhân dân về chiến thắng này. Trong bài cáo, Nguyễn Trãi đã t uyên bố độc lập, chủ quyền bằng một loạt dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục như có nền văn hiến lâu đời, đó là điều không dân tộc nào có, có cương vực lãnh thổ riêng biệt, phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc, lịch sử lâu đời với nhiều anh hùng hào kiệt ở khắp nơi trên đất nước, chưa bao giờ thiếu.  Đại cáo bình Ngô chính là bản tuyên ngôn độc lập, là áng văn yêu nước là hoàn toàn thuyết phục.

  0
  2021-09-17T02:08:17+00:00

  Bạn tham khảo

  oạn trích nước đại việt ta(bình ngô đại cáo nguyễn trãi) có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc

  +Đc viết nhằm khẳng định chủ quyên độc lập dân tộc đất nước(Nguyễn trãi viết nhằm thuyết phục mọi người qua csc dẫn chứng tiểu biểu)

  -có cương vực lãnh thổ riêng biệt

  -nền văn hiến lâu đời

  -phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộ

  -lịch sử lâu đời với nhiều anh hùng hào kiệt ở khắp nơi trên đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )