chứng minh khí hậu bắc mĩ có sự phân hóa đa dạng?Đặc điểm khí hậu đó có ảnh hưởng tới đời sống và kinh tế của các nước bắc mĩ k?cho ví dụ

Question

chứng minh khí hậu bắc mĩ có sự phân hóa đa dạng?Đặc điểm khí hậu đó có ảnh hưởng tới đời sống và kinh tế của các nước bắc mĩ k?cho ví dụ

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-20T22:39:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:41:20+00:00

  Vì Bắc Mĩ có diện tích trải dài trên nhiều vĩ độ nên gồm gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất.Gồm 3 kiểu khí hậu :

  _Ôn đới

  _Hàn đới
  _Nhiệt đới

  Có:

  – Công nghiệp Ca-na-đa tập trung ở các thành phố lớn về phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.

  – Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, vùng Nam và Đông Nam.

  – Công nghiệp Mê-hi-cô tập trung chủ yếu ở Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

  0
  2021-07-20T22:41:38+00:00

  1, Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa rất đa dạng vì:

  – Thứ nhất là sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam

  + Đi từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ có các vành đai khí hậu: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

  + Nguyên nhân: Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam

  – Thứ hai là sự phân hóa khí hậu theo chiều Tây – Đông

  + Lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  + Nguyên nhân: Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá đông – tây.

  – Ngoài ra, Bắc Mĩ còn có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Điều này được thể hiện rõ ở miền núi trẻ Cooc – đi- e.

  2, Hệ thống Coóc-đi-e đồ sộ kéo dài theo hướng bắc – nam đã ngăn cản sự di chuyển của các khối khí từ biển vào, làm cho các cao nguyên, bồn địa và sườn đông Coóc-đi-e có lượng mưa rất ít, hình thành khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Đồng thời các dãy núi cao cũng làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa khi lên cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )