Chứng minh không phải lúc nào các đường thẳng cũng có hệ số góc?

Question

Chứng minh không phải lúc nào các đường thẳng cũng có hệ số góc?

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-08T18:32:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T18:34:07+00:00

  Đáp án:

   Giả sử PTTQ cần tìm là $Ax+By+C=0$

  Xét trường hợp $y=0$ ta có :

  $Ax+C=0$

  VTCP :

  $\vec{u}=(0;-n)$

  Hệ số góc $k=\dfrac{-n}{0}$ (Vô lí)

  Vậy đường thẳng song song với trục tung $Oy$ sẽ ko có hệ số góc

  0
  2021-10-08T18:34:32+00:00

  Đường thẳng có dạng:

  `ax+by+c=0`

  Hệ số góc `k=-a/b`

  `=>` Khi b=0 thì không có hệ số góc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )