Chứng minh luận điểm việt nam bị xâm là tất yếu nhưng việt nam bị xâm lược chưa phải là tất yếu

Question

Chứng minh luận điểm việt nam bị xâm là tất yếu nhưng việt nam bị xâm lược chưa phải là tất yếu

in progress 0
Claire 1 năm 2021-07-16T12:31:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:32:58+00:00

  Việt Nam bị xâm lược chưa phải là tất yếu do:

  -Khi thực dân Pháp mới đặt chân vào nước ta,quân đội triều đình cùng nhân dân anh dũng chống giặc khiến cho quân Pháp bị tổn thất nặng nề

  -Sau khi quân đội Pháp rút một phần để tiếp ứng với quân đội ở Trung Quốc,số quân Pháp ở Việt Nam lúc đó rất ít nhưng thay vì tiêu diệt quân giặc thì nhà Nguyễn lại lo sợ,bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt quân Pháp ở Đại Nam

  -Cũng chính vì sự nhu nhược đó,triều đình nhà Nguyễn tiếp tục nhượng bộ địch,đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân

  `->`Chính sự yếu kém đó đã khiến cho nước ta bị xâm lược

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )