Chứng minh (n+2)^2-n^2+4n chia hết cho 8 với n thuộc Z

Question

Chứng minh (n+2)^2-n^2+4n chia hết cho 8 với n thuộc Z

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-07-08T17:34:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:35:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `(n+2)^2-n^2+4n-4`

  `=n^2+4n+4-n^2+4n-4`

  `=8nvdots8`

     Vậy `(n+2)^2-n^2+4n-4vdots8.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )