Chứng minh : n(n+1) (n+5) chia hết cho 3 với n thuộc N

Question

Chứng minh : n(n+1) (n+5) chia hết cho 3 với n thuộc N

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-09-07T07:48:01+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:49:03+00:00

  Đáp án:

  Ta có n(n+1)(n+5) luôn chia hết cho 3 vì

  Ta co 3n+(1+5)

  =3n+6

  => n(n+1)(n+5) luôn chia hết cho 3

   

  0
  2021-09-07T07:49:09+00:00

  n(n+1)(n+5)

  =n(n+1)(n+2+3)

  =n(n+2)(n+2)+3n(n+1)3∀n∈N

  ⇒đpcm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )