Chứng minh nếu n là lập phương thì n² +3n +3 không phải lập phương Giúpp em với ạ

Question

Chứng minh nếu n là lập phương thì n² +3n +3 không phải lập phương
Giúpp em với ạ

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-31T06:27:45+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:28:54+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   1+3=4

  0
  2021-08-31T06:29:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )