Chứng minh nếu n ∈ N và n > 1 thì 3^n + 1 không chia hết cho 2^n

Question

Chứng minh nếu n ∈ N và n > 1 thì 3^n + 1 không chia hết cho 2^n

in progress 0
Eden 1 tuần 2021-12-02T19:41:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:42:30+00:00

  Để chứng minh bài này chúng ta cần chứng minh: 3^n+1 chia hết cho 2^n với n là số tự nhiên lớn hơn 1 là sai thì coi như bài làm đúng

   (3^n+1):(2^n)

  Vì 3^n chia hết cho 2^n nên 1 phải chia hết cho 2^n 

  => 2^n phải là ước của 1  là: 1

  vì n là số tự nhiên lớn hơn 1 nên 2^n > 1

  => 2^n không phải là ước của 1 (Không thõa mãn)

  => Với n là số tự nhiên và n>1 thì 3^n+1 không chia hết cho 2^n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )