Chứng minh phong trào Tây Sơn (1771- 1789 ) đã có những cống hiến to lớn đối với lịch sử

Question

Chứng minh phong trào Tây Sơn (1771- 1789 ) đã có những cống hiến to lớn đối với lịch sử

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-09T23:09:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:11:25+00:00

  *Thống nhất đất nước:

  – Lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến:

  + Lật đổ chính quyền họ Ngyễn ở Đàng Trong (1777)

  + Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), vua Lê (1788)

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh

  *Xây dựng đất nước:

  – Phục hồi kinh tế, văn hóa dân tộc

  – Củng cố quốc phòng, thi hành chính sách ngoại giao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )