Chứng minh rằng: 1) 999^4 + 999 có tận cùng bằng ba chữ số 0 2) 49^5 – 49 chia hết cho 100

Question

Chứng minh rằng:
1) 999^4 + 999 có tận cùng bằng ba chữ số 0
2) 49^5 – 49 chia hết cho 100

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-12T23:02:51+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:04:13+00:00

  1) 999^4+999=…..1(có gạch trên đầu nhé)+999=….000 (có gạch trên đầu nhé)

  2)49^5-49=…….49( có gạch trẻn đầu nhé)-49=……00( có gạch trên đầu nhé) chia hết cho 100

  0
  2021-09-12T23:04:36+00:00

  Đáp án:

  1) ta thấy lũy thừa của 9 luôn có tận cùng là 9 và 1 ( thử sẽ thấy)

  4 chia hết cho 2 nên ${999^4}$ có tận cùng là 1

  suy ra ${999^4} + 999 = ….1 + 999 = …..000$ có tận cùng là 3 số 0

  2)

  tương tự câu 1 ta thấy ${49^5}$ tận cùng là 9

  suy ra ${49^5} – 49$ tận cùng là 0 nên chia hết cho 10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )