chứng minh rằng 10 mũ 28 + 8 chia hết cho 72

Question

chứng minh rằng 10 mũ 28 + 8 chia hết cho 72

in progress 0
aihong 1 năm 2021-10-06T15:39:11+00:00 2 Answers 109 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-06T15:40:11+00:00

  Vì : 72=8.9

  Ta có : 1028 + 8 = 100…000 + 8 ( 28 c/s 0 ) = 100…008 ( 27 c/s 0 )

  Vì : 008 8  1028 + 8 8

  Mà : 100…008 ( 27 c/s 0 ) có tổng các chữ số chia hết cho 9  1028 + 8 9

  Vậy : 1028 + 8 72

  0
  2021-10-06T15:40:54+00:00

  Đáp án:

  -.- 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `10^28+8=1000…008`

  Vì `10^28+8` tận cùng có ba số là `008\vdots8`

  `=>10^28+8\vdots8` `(1)`

  Lại có :

  `10^28+8=1000…008`

  Tổn các chữ số là :

  `1+0+0+0+…+0+0+8=9\vdots9`

  `=>10^28+8\vdots9` `(2)`

  Từ `(1),(2)=>10^28+8\vdots72`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )