Chứng minh rằng 55n+1 – 55n chia hết cho 54. (n là số tự nhiên)

Question

Chứng minh rằng 55n+1 – 55n chia hết cho 54. (n là số tự nhiên)

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-07-27T02:16:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:17:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `55^(n+1) – 55^n= 55^n.55 -55^n= 55^n(55 – 1) = 55^n.54 \vdots 54 (`vì` 54\vdots54)`

  0
  2021-07-27T02:17:57+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `55^{n+1} – 55^n`

  ` = 55^n . 55 – 55^n`

  ` = 55^n . (55 – 1)`

  ` = 55^n . 54` chia hết cho 54 (đpcm) 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )