Chứng minh rằng : A=1+19^9+93^199+1993^1999 không phải là số chính phương

Question

Chứng minh rằng : A=1+19^9+93^199+1993^1999 không phải là số chính phương

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-30T21:48:55+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:50:10+00:00

  Đáp án:

  A=1+19^9+93^199+1993^1999

  =1+19^9+(93^2)^99 x 93+(1993^2)^999 x 1993

  =1+(...9)+(...9).93+(...9).1993

  =…..24 

  => số chính phương có tận cùng là chẵn thì số hàng chục phải là lẻ

  => A không phải là số chính phương

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )