Chứng minh rằng : A = 224999….999910000..009 là số chính phương ( với n là số tự nhiên lớn hơn 2) (n

Question

Chứng minh rằng : A = 224999….999910000..009 là số chính phương ( với n là số tự nhiên lớn hơn 2)
(n – 2 số 9) (n số 0)

in progress 0
Josie 1 tuần 2021-08-30T17:20:52+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:22:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

    A= 224999…999910000…009(n-2 số 9)

  =224.$10^{2n}$+($10^{n-2}$-1). $10^{n+2}$+ $10^{n+1}$+9 

  =224.$10^{2n}$+ $10^{2n}$- $10^{n+2}$+ $10^{n+1}$+9 

  =225.$10^{2n}$-90. $10^{n}$+9 

  =(15.$10^{n}$-3)² là số chính phương

  =>A là số chính phương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )