Chứng minh rằng: a. A=$26^{2n}$-26 chia hết cho 5 và 10 (n∈N;n>1) b.B= $24^{2n+1}$+76 chia hết cho 100 (với n∈N) c.M= $51^{2000}$.$74^{2000}$.$99^{200

Question

Chứng minh rằng:
a. A=$26^{2n}$-26 chia hết cho 5 và 10 (n∈N;n>1)
b.B= $24^{2n+1}$+76 chia hết cho 100 (với n∈N)
c.M= $51^{2000}$.$74^{2000}$.$99^{2000}$ có 2 chữ số tận cùng là 76

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-08-22T01:28:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:29:48+00:00

  Đáp án:

  A chia hết cho 5 và 10

  Giải thích các bước giải:

  Chào em, em tham khảo cách làm sau:

  262n=….6

  A = 262n – 26=….0 

  Vậy A chia hết cho 5 và 10

  Chúc em học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )